Goran Stojčetović

- Dubinski crtež -

12.09.2019.
Dubinski crtež - radionica i izložba crteža Gorana Stojčetovića i koncert ansambla "Žute dunje"

Sa nama ovde je Goran Stojčetović, umetnik koji se bavi nečim što se zove dubinski asocijativni crtež. Preko njega on zadire u one najpotisnutije i najmračnije delove sebe. Bez presije bilo kakvog umetničkog koncepta koji je unapred odredjen i bez potrebe za ispunjavanjem nekih estetskih normi, ovim postupkom dobija se crtež kao rezultat sukoba samog sa sobom. Takav crtež možemo gledati kao produkt i svedočanstvo toga das smo se usudili, da smo se ohrabrili da počnemo sa rušenjem zida koji u svim nama postoji, a koji pokušava da sakrije sve ono od čega svesno ili nesvesno bežimo. Zato nije ni čudo što se dubinski asocijativni crtež koristi u lečenju na klinici za psihijatriju VMA, iako bi se moglo reći da bi on svima značio i da bi se mogao posmatrati kao vid mentalne higijene, higijene duha, koja se u ovo vreme materijalnog i telesnog sve više zapostavlja, a koja je možda i najbitnija.Svaki od crteža koje možete videti prati priča o mislima koje su mu nadirale, a koje su odredjivali i mesto i stanje u kojima se tada nalazio. Kako misli nisu nešto na šta možemo uticati, nisu nešto što možemo ostaviti za kasnije, pauzirati, niti čemu se možemo vratiti kad nam bude više odgovaralo, tako on u njihovom beleženju kroz ovaj metod je, u neku ruku primoran, da koristi ono što mu se prvo nadje pri ruci. Stoga su ovi crteži radjeni na običnim papirima, na stranicama iz novina, drugih tekstova ili matematičkih zbirki, hemijskom olovkom.Zato, naučimo od Gorana Stojčetovića da se sebe ne treba bojati. Ma koliko nam to delovalo strašno ili teško, treba imati u vidu da to donosi jedno posebno zadovoljsvo, a to je zadovoljstvo oslobodjenja.

Dunja Brkić

Fotografije sa događanja
Video sa događanja

O UmetnikuRođen 15.7.1975. u Skoplju / SFRJ. Diplomirao slikarstvo na Fakultetu Umetnosti u Prištini 1999. godine / SRJ.


Bavi se dubinskom asocijativnom umetnošću koju pronalazi u nesvesnim i spontanim izrazima kroz crtež, sliku, fotografiju i performans. Poslednjih nekoliko godina je posvećen društveno angažovanim akcijama u vidu Radionica dubinskog crteža kroz koje animira i estetizuje nesvesne sadržaje pojedinaca i grupa ljudi sa kojima se susreće prilikom gostovanja u različitim sredinama i okolnostima.

Od februara 2015. vodi“Art brut studio VMA”u Dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojnomedicinske akademije u Beogradu, gde pored likovnih radionica, radi i na teorijskom istraživanju odnosa umetnosti i psihologije.

Osnivač je i predsednik Udruženja Art Brut Serbia. Zaposlen kao scenograf u Narodnom pozorištu Priština u Gračanici.

www.facebook.com/goran.stojcetovic/

O događanju u Vestima TV Telemark, 20.09.2019.

Crteži učesnika radionice Dubinskog crteža, nastali u Kobajagi dvorištu